Wat zijn sociaal-emotionele problemen op school ?

Sociaal-emotionele problemen op school zijn ondermeer:

 • gepest worden
 • faalangst
 • een laag zelfvertrouwen
 • een negatief zelfbeeld
 • verdriet om een situatie (ruzie, verlies, rouw, e.d.)
 • stil, gesloten of teruggetrokken zijn
 • sociaal isolement
 • sociale angst
 • te lage asssertiviteit
 • onvoldoende weerbaarheid
 • niet genoeg zelfstandig zijn
 • te laag empathisch vermogen: zich niet of onvoldoende in het doen, denken en voelen van anderen in kunnen leven
 • te weinig “zelfreflectie”: niet of onvoldoende in staat zijn om het eigen doen, denken en voelen kritisch te bekijken

Deze problemen hebben in de meeste gevallen een sterke negatieve invloed op het leren en het presteren, de concentratie, het gedrag, de werkhouding, het sociaal-emotioneel functioneren en het welbevinden van het kind in de klas en op school.

Bij sociaal-emotionele problemen is het kind zelf het slachtoffer van zijn/haar probleem.

Kindercoaching kan hierin een oplossing bieden.

 

Waarom kindercoaching?

Een kindercoach is geen therapeut maar kan wel ondersteuning bieden die een kind nodig kan hebben. Een coach stelt vragen, luistert, begeleidt, stimuleert en spiegelt het gedrag aan de hand van verschillende technieken. Het inschakelen van een kindercoach kan een tussenoplossing zijn als men de stap naar een therapeut of psycholoog te groot of zelfs onnodig vindt.

In het samenwerken met kinderen ga ik uit van de kwaliteiten en mogelijkheden die het kind al bezit. Elk kind heeft zijn eigen kwaliteiten en hulpbronnen die hij/zij kan inzetten om nieuwe vaardigheden te leren. Op basis daarvan is het makkelijker om gedrag te veranderen. Coaching heeft als doel het kind te laten groeien in zijn/haar zelfvertrouwen en zelfbewustwording.  Zelfinzicht is de eerste stap in het groeiproces. Ik ben een groot voorstander van groei van binnenuit omdat kinderen dan zelf willen en dát is de grootste drijfveer om te willen veranderen en vol te houden.

 

Werkwijze:

Tijdens een kennismakingsgesprek, beoordeel ik of u en uw kind bij mij aan het juiste adres zijn voor zijn/haar hulpvraag.

Ik maak gebruik van verschillende technieken en materialen en ik werk vanuit de oplossing (kwaliteiten en talenten die kinderen al bezitten) in plaats vanuit het probleem. Ik laat me hierbij inspireren door kids’ skills, verbindende communicatie en creatieve werk- en spelvormen zoals zinvol tekenen en rollenspelen.

Het coachingstraject bestaat uit een aantal coachingssessies en het traject kan variëren tussen de  5 en 10 uur.

 

Voor wie:

Heart4kids is er voor kinderen, jongeren, ouders en scholen die samen met mij anders willen kijken naar ‘lastig gedrag’.

  

Tarieven:

Intake                      Kosteloos

Coachingssessie:   € 65