Leerproblemen zijn er in vele soorten en maten.

Er zijn gelukkig veel goede methoden om hiermee aan de slag te gaan. Vanzelfsprekend is de werkwijze voor elk kind anders. Er zijn immers uiteenlopende leerproblemen en bovendien is elk kind uniek. Daarom maak ik samen met de ouders en het kind een plan op maat, waarbij ik gebruik maak van de meest geschikte elementen uit de hieronder beschreven methoden.

1.  leren leren

  • Ik leer leren    (brugklastraining voor groep 7/8, brugklas en klas 2)
  • Leren leren    (visuele leertechniek voor o.a. beelddenkers en hoogbegaafden)

2.  Beelddenken   (signaleren, diagnosticeren en onderzoek)

3.  Ervaringsgericht Remediëren uitgaande van veel materialen waarbij het creëren van een krachtige leer- en werkomgeving centraal staat:

voor kleuters:

visuele leertechnieken:

  • leren gebruik maken van een mindmap voor begrijpend en studerend lezen
  • leesbevordering en spelling met behulp van de methode Letterklankstad
  • het maken van een reken-/taaltekening

bewegend leren:

mindset:

  • Growie en Fixie
  • Beter bij de les

4.  Reflexintegratie (gebaseerd op Bodylab en RMTi)

5.  Visuele screening en visuele training

6.  Kindercoaching voor Sociaal-emotionele problemen    (vriendjes, gedrag (druk/boos/stil/faalangst/pesten)

7.  Kindercoaching voor Sociale vaardigheden    (rots- en watertraining)