Heart4Kids is er voor kinderen, jongeren en ouders die vastlopen in het onderwijs maar niet precies weten hoe dat komt, of wat zij daaraan kunnen doen. Naast het begrijpen van de lesstof is het ook belangrijk te weten wie jij bent en hoe je leert. Dit gaan we samen onderzoeken. Als duidelijk is wat het leren voor jou moeilijk maakt, kan ik je helpen om met een andere aanpak wél succes te hebben.

 

Een aantal van de volgende onderdelen zullen hierbij zeker aan de orde komen:

 

  1. het kind zelf zijn talenten/kwaliteiten laten ontdekken en de leerstijl die daarbij past. Dit zelfinzicht vergroot het zelfvertrouwen, de motivatie en succeservaringen, het doorzettingsvermogen, het leren omgaan met faalangst (boosheid/verlegenheid) en het durven maken van vriendjes.
  2. het signaleren en diagnosticeren van beelddenken waardoor remediëring op maat aangeboden kan worden in de vorm van visuele leertechnieken voor kinderen waarbij de visuele leerstijl overheerst of voor kinderen die moeite hebben met lezen, spelling en tekstbegrip.
  3. het uitsluiten van nog actief werkende primaire reflexen, ontstaan tijdens de integratie van de primaire reflexen, kan door middel van een screening (RMT en Bodylab) gecontroleerd en aangepakt worden.
  4. een visuele screening om oog-/volgproblemen uit te sluiten.
  5. bewegend leren voor het spelend inslijpen van de tafel-en/of spellingregels met behulp van een reken- of spellingbootcamp of een taal- en rekendans voor peuters en kleuters voor het spelend inslijpen van de taal- en rekenbegrippen.
  6. het aanpakken van de mindset om een kind tot helpende gedachten te brengen.
  7. het aanleren van sociale vaardigheden met behulp van de rots- en watertraining en diverse spelvormen.