Tarieven tot augustus 2023

(Intake – per uurtarief)         Er is geen BTW verschuldigd      Eventuele reiskosten zijn € 0,26 per km

Individuele sessies:

Individueel vakgebonden coaching                                       € 65,- per uur

1 dag Leren Leren individueel                                                € 240,-

Verkort beelddenkonderzoek                                                 € 80,-

Individueel onderwijskundig (beelddenk)onderzoek          € 595,-

(incl. wereldspel)

Visual Screening                                                                       € 45,-

Visual Training                                                                          € 45 per keer

Groepstraining:

1 dag Leren Leren in groepstraining                                             €165,-

5 sessies Ik leer leren in groepstraining (incl. werkboek)           €249,-

Groepstrajecten op scholen, op basis van offerte

Vergoedingen

Heeft uw schoolgaande kind huiswerkbegeleiding nodig en heeft u een minimuminkomen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor huiswerk-begeleiding.

Voor de vergoeding op sociaal-emotioneel gebied kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeraar. Per verzekeringsmaatschappij zijn de regels met betrekking tot vergoeding verschillend.