Wat is Beelddenken?

 

Wanneer men denkt een beelddenker te zijn, kan ik met het wereldspel signaleren of het nodig is om een beelddenkonderzoek af te nemen.

Een beelddenkonderzoek is een individueel onderwijskundig onderzoek dat drie onderdelen bevat: wereldspelonderzoek, pedagogisch onderzoek en didactisch onderzoek.

Het wereldspelonderzoek

Het wereldspel is het eerste en enige ‘projectieve onderzoeksmiddel’ waarmee je kunt vaststellen of een kind in beelden denkt. Het wereldspel maakt gebruik van bouwspeelgoed. Het bestaat uit verschillende vormen materiaal waarmee een dorp gebouwd moet worden. Bij het bouwen van het dorp laten kinderen zien hoe ze hun wereld verkennen. Uit de manier van bouwen en vormgeven kan worden afgeleid of er sprake is van beelddenken. Ook geeft het informatie over de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

wereldspel_Heart4KidsHet pedagogische onderzoek

Dit onderzoek bevat een non-verbale intelligentietest, een leerstijlenonderzoek en een geheugentest. Deze testen geven inzicht in de intelligentie en/of leerstijl van een kind.

Het didactisch onderzoek

In het didactisch onderzoek wordt gekeken naar de vaardigheden van het kind op het gebied van:

 • Technisch lezen (woorden en zinnen)
 • Begrijpend lezen
 • Spelling
 • Rekenen

Dit onderzoek wordt afgenomen bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Voor groep 1 tot en met 3 wordt een ander didactisch onderzoek afgenomen

Na het beeldenkonderzoek kan bekeken worden of de LEREN LEREN Methode (visuele leermethode voor het leren leren en begrijpend lezen) aanbevolen kan worden.

Werkwijze:

 • signaleren
 • onderzoek
 • diagnosticeren

Voor wie:

 • kinderen, ouders en leerkrachten om vast te stellen of een kind een beelddenker is.
 • voor kinderen vanaf groep 5 die baat denken te hebben bij visuele leertechnieken
 • voor kinderen die moeite hebben met begrijpend lezen en onthouden
 • jongeren in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs

Tarieven:

 • Intake                                               kosteloos (half uur)
 • Verkort beelddenkonderzoek      € 80

(incl.  bouwen, nabespreking, verslaglegging)

 • Beelddenkonderzoek                   € 395

Individueel onderwijskundig (beelddenk)onderzoek

incl. Wereldspel

Onderzoek 3 uur, bepalen van niveau lezen, rekenen, spellen, stellen, begrijpend lezen, non-verbale intelligentietest (ruimtelijk inzicht), geheugentest, leerstijlenonderzoek, enz. verslaglegging van onderzoek en bijbehorende adviezen, evt. een beelddenkverklaring en adviesgesprek.