Wanneer er tijdens een functioneel visueel onderzoek een visuele dysfunctie wordt geconstateerd kan dit op visueel gebied een nieuw begin betekenen.

Na het vaststellen van een visuele dysfunctie begint een voortgangstraject waarin Heart4Kids een speciale oogtraining aanbiedt. Hierin worden verschillende oogoefeningen aangeleerd om zo de ogen te ‘trainen’ op een juiste samenwerking.

Ouders en de school worden geïnformeerd over de visuele dysfunctie van het kind. Daarbij wordt geadviseerd om het kind extra tijd te geven analoog aan de regeling van dyslexie voor het maken van toetsen.

Een feit is: als je beter leert zien, kan je ook beter gaan leren!