bioptor216x323De bioptor is het meetinstrument waarmee Heart4Kids de visuele screening uitvoert. Aan de hand van testvragen en oefeningen kunnen wij signaleren of sprake is van een visuele dysfunctie (bijv. fixatie disparatie). Afhankelijk van de uitslag kan een oefenprogramma volgen, verzorgd door Heart4Kids, of een doorverwijzing naar een functioneel optometrist waarmee Heart4Kids samenwerkt.

Indien een optometrist wordt ingeschakeld, stelt deze vast of de afwijking door oefeningen te verhelpen is. Als dit het geval is, kan Heart4Kids in samenwerking met de optometrist een speciale oogtraining verzorgen.